Peuteropvang
in Dinteloord

Spelenderwijs op ontdekking

Peuters van 2 en 3 jaar kunnen op onze peuteropvang iedere week onder deskundige begeleiding spelen met hun leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs vergroten de peuters hun ervaringswereld.

Op de peuteropvang leren we kinderen een aantal belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken met andere kinderen, knutselen in de groep, op je beurt wachten en eerlijk delen. Op speelse wijze maakt uw peuter kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laten verlopen.

PUK & KO

We gebruiken het totaalprogramma Puk & Ko dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles is opgenomen in thema’s die gedurende het jaar worden uitgevoerd.

De vrolijk gekleurde Puk, met zijn rugzak met pyjama, is een echt speelkameraadje. Hij maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten. Hij ‘praat’ met hen en lokt zo op een veilige manier interactie uit.

VVE-LOCATIE

Peuteropvang Dinteloord is een gecertificeerde VVE-locatie wat betekent dat kinderen met een VVE-indicatie vijf tot zes dagdelen per week voorschoolse educatie kunnen krijgen op onze peuteropvang. Al onze medewerkers hebben een VVE-certificaat om deze kinderen dat extra steuntje in hun ontwikkeling te kunnen geven.

Krachten bundelen

Om goed aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelbehoefte van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen wij in overleg met ouders advies vragen bij deskundigen. We hebben nauw contact met het consultatiebureau (CJG) van de gemeente Steenbergen: ieder kwartaal hebben we overleg en bespreken daarin kinderen met een VE-indicatie. Daarnaast hebben we -waar nodig- rechtstreeks contact met de GGD.